wp6bafc009.png
wp1ec3dd71.png

© 2013 Peter Lennertz

wpd2f247e9_0f.jpg
wp0cbc116c.png
wpa99e9e6d.png
wp50897cc7.png
We hebben een mooie kudde van het kleinste runder ras ter wereld: het Dahomey dwergrund.
In tegenstelling tot veel andere kleine rundveerassen (bv. Dexter), welke “klein gefokt” zijn, is het Dahomey dwergrund een oorspronkelijk dwergrundveeras uit Afrika. In het begin van de vorige eeuw kwamen de eerste Dahomeyrunderen vanuit het koninkrijk Dahomey (tegenwoordig Benin) in de dierentuin van Antwerpen van waaruit de verdere verspreiding in Europa volgde.
Het Dahomey dwergrund wordt meestal als liefhebberij/hobby gehouden. De bedrijfseconomische waarde is gering. De melkproductie is net genoeg voor de voeding van de kalveren. Als vleesvee is het Dahomey dwergrund vanwege zijn geringe grote en langzame gewichtstoename t.o.v. moderne vleesrassen niet concurrerend.
In het landschapsonderhoud is de geringe grootte een voordeel omdat de relatief lichte dieren weinig kapot trappen en zeer goed op arme weidegronden gedijen.
wp55c00e76.png
wp1e7b6b4c.png
wpf494facf.png
wp29743c10.png
RASBESCHRIJVING
Een Nederlandse Dahomey koe dient een correct gebouwd dier met goede verhoudingen te zijn waarbij een koe een maximale schofthoogte heeft van 100 cm. en een stier van 1.10 cm.
Grote aandacht dient er te zijn voor het karakter; zeer schuwe en of agressieve dieren dienen voor de fokkerij te worden uitgesloten.
Een Dahomey rund behoort vrij van kenmerken te zijn die typisch voor andere rassen zijn; uitgezonderd kleur en tekening.

KOP: dient in overeenstemming te zijn met de bouw van het lichaam. Niet een te lang hoofd, een deukje in  het neusbeen wordt gewaardeerd evenals een groot (niet angstig) oog.

RUG: deze dient recht te zijn.

BORST: voldoende zij welving en diepte met ruimte voor de longen. Voor een te zware en te diepe borst moet worden gewaakt. Van kop tot staart dient een zekere wig vorm aanwezig te zijn. Bij stieren is sprake van aanmerkelijk meer borstdiepte.

BENEN/ POTEN: correct gesteld beenwerk dat qua zwaarte in overeenstemming is met de bouw van het lichaam, en wat in beweging goed wordt gebruikt. Te korte of te lange benen zijn niet gewenst. De klauwen dienen goed ontwikkeld te zijn en mogen iets plat zijn.

HOORNVORM: klein en naar binnen gebogen, waarbij geen kenmerken van andere rassen mogen voorkomen.

UIER: een klein ondiep uier met goede ophanging wordt gewenst, wat tijdens de droogstand niet zichtbaar is.
wp011b160d_0f.jpg